Nauka zawodu

Posiadam tytuły zawodowe TECHNIKA TECHNOLOGII DREWNA O SPECJALNOŚCI MEBLARSTWO i MISTRZA STOLARSKIEGO oraz kwalifikacje pedagogiczne.

W ramach działalności prowadzę praktyczną naukę ZAWODU STOLARZA.

Absolwenci szkoły podstawowej (poniżej 18 roku życia w momencie rozpoczęcia nauki) zdobywają ten atrakcyjny zawód podczas 36 miesięcy nauki praktycznej, dokształcając się w branżowej szkole pierwszego stopnia (Bydgoszcz, Sępólno, Więcbork, Lubaszcz, – do wyboru) lub w systemie kursowym (bez szkoły, a całe przygotowanie – również teoretyczne prowadzę w zakładzie).

Po ukończeniu nauki zdają oni egzamin z przygotowania zawodowego w Izbie Rzemieślniczej w Bydgoszczy i zdobywają tytuł czeladnika w zawodzie stolarz. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia i zdobyciu kwalifikacji zawodowych mogą pracować w zawodach pokrewnych takich jak: cieśla, tartacznik, snycerz, szkutnik, bednarz, itp.

Mogą też kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdobyć tytuł technika technologii drewna i zdać maturę.

Uczniowie otrzymują odzież ochronną , roboczą i wynagrodzenie za pracę oraz wiele innych świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy. Są ubezpieczeni w ZUS. Od tego czasu rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Mają możliwość wykonania dla siebie drobnych wyrobów stolarskich (taborety, szafki, toczone talerze itp.). W trakcie nauki  każdy uczeń może za darmo wyjechać na targi maszyn i komponentów do drewna DREMA i FURNICA do Poznania.

Kandydaci do nauki powinni zgłaszać się do siedziby zakładu jak najwcześniej, gdyż ilość miejsc jest ograniczona (2 – 3 osoby rocznie).

Uczniowie w ramach nauki zawodu wykonali taborety.